Laman Utama
PEMBAHARUAN PENDAFTARAN

Untuk makluman, pendaftaran dengan FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD   sah untuk tempoh selama tiga (3) tahun. Oleh itu, dalam tempoh satu (1) bulan sebelum tarikh tamat tempoh pendaftaran, vendor di kehendaki memperbaharui pendaftaran dengan FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD.

Jika sijil akuan pendaftaran vendor tidak diperbaharui dalam tempoh satu (1) tahun, maka pendaftaran syarikat tersebut akan terbatal dengan sendirinya dan vendor diminta untuk membuat pendaftaran baru.

Vendor juga TIDAK LAYAK untuk menyertai pelawaan tender/sebutharga oleh mana-mana Syarikat Kumpulan Felda.

Pembayaran pembaharuan pendaftaran adalah seperti berikut:-

Bil. Jenis Permohonan Bayaran(RM) GST 6% (RM) Jumlah (RM) Kaedah Bayaran
1. Pembaharuan Pendaftaran
100 6 106 Wang Pos / Bank Draf (Atas nama FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD )
2. Penalti Lewat Pembaharuan (Selepas tarikh luput) 100 6 106

PERINGATAN PENTING !

Vendor di benarkan untuk membuat sebarang pindaan, mengemaskini dan melengkapkan maklumat syarikat dalam tempoh 30 hari dari tarikh mula masuk pendaftaran. 
Pemakluman kepada vendor berkenaan salinan dokumen yang perlu dihantar adalah seperti berikut :- 

BIDANG

a. Hantar salinan dokumen ke FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD seperti alamat yang tertera di bawah.

  FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD
  BAHAGIAN PEROLEHAN KUMPULAN,
  TINGKAT 24, MENARA FELDA,
  PLATINUM PARK, NO. 11,
  PERSIARAN KLCC,
  50088 KUALA LUMPUR

b. Sertakan bayaran proses RM106 (termasuk GST 6%) dalam bentuk wang pos / bank draf bersama salinan dokumen.

c. Muat turun senarai dokumen

KEJURUTERAAN
PERTANIAN
BEKALAN
PERKHIDMATAN
KENDERAAN
KOMPUTER

BERIKUT ADALAH LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMULAKAN PERMOHONAN PEMBAHARUAN

Langkah 1 : Manual Pembaharuan Pendaftaran - klik disini
Langkah 2 : Klik di sini untuk memulakan Pembaharuan Pendaftaran
Langkah 3 :

Pengemaskinian data (sekiranya pengisian belum selesai di langkah 2)

- Masukkan No. Pendaftaran syarikat dan Katalauan - Klik di sini

 

Copyright © Felda Holdings Bhd 2006. All Rights Reserved.

Best viewed with Internet Explorer 7.0 and above.