TERMA DAN SYARAT PEMBAHARUAN PENDAFTARAN

PERINGATAN !
SILA BACA TERMA DAN SYARAT DI BAWAH DENGAN TELITI SEBELUM MENERUSKAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN

Vendor hendaklah terlebih dahulu membaca dan memahami terma dan syarat yang dinyatakan di bawah ini sebelum meneruskan pengisian borang pembaharuan pendaftaran.

1.

Pembaharuan Sijil Akuan Pendaftaran hanya boleh dibuat secara atas talian (online) melalui laman web https://edaftar.felda.net.my.

2. Adalah menjadi tanggungjawab vendor untuk memastikan maklumat yang diisi adalah betul dan tepat. Permohonan yang tidak lengkap dengan sendirinya terbatal.
3.

Pembaharuan pendaftaran hendaklah di buat selewat-lewatnya 30 hari sebelum tarikh tamat sijil akuan pendaftaran seperti contoh dibawah:-

Tarikh Tamat Sijil Akuan Pendaftaran Tarikh Pembaharuan
31/03/2013 01/03/2013 sehingga 31/03/2013

4. Jika sijil akuan pendaftaran vendor tidak diperbaharui dalam tempoh satu (1) tahun, maka pendaftaran syarikat tersebut akan terbatal dengan sendirinya dan vendor diminta untuk membuat pendaftaran baru. Vendor juga TIDAK LAYAK untuk menyertai pelawaan tender/sebutharga oleh mana-mana Syarikat Kumpulan Felda.
5.

Pemohon hanya dibenarkan memohon tidak lebih dari dua (2) Bidang Utama dan tiga (3) Sub-Bidang untuk setiap bidang utama serta nyatakan secara khusus Aktiviti yang dipohon. Keutamaan Bidang yang dipohon MESTILAH berdasarkan perniagaan teras Syarikat (Core Business).

6.

Pemohon yang ingin berdaftar dalam bidang KEJURUTERAAN DIWAJIBKAN mempunyai sijil CIDB (Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia). 

7. Pembaharuan diluluskan untuk tempoh tiga (3) tahun sahaja.
8.

Jika pemohon memiliki lebih dari satu syarikat / pegangan saham dalam syarikat yang lain, hanya SATU syarikat sahaja yang dibenarkan mendaftar.

9.

Pembayaran pembaharuan pendaftaran adalah seperti berikut:-

Bil. Jenis Permohonan Bayaran (RM) GST 6% (RM) Jumlah (RM) Kaedah Bayaran
1. Pembaharuan Pendaftaran 100 6 106 Wang Pos / Bank Draf (Atas nama FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD )
2. Penalti Lewat Pembaharuan (Selepas tarikh luput) 100 6 106

10. Semua bayaran pemprosesan dan denda yang di kenakan tidak akan dikembalikan.
11.

Sila catatkan nama syarikat anda di belakang Wang Pos / Bank Draf tersebut untuk tujuan penyelarasan status bayaran.

12.

FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD   TIDAK MELANTIK ORANG PERSEORANGAN ATAU AGEN BAGI URUSAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN.

 

Copyright © Felda Holdings Bhd 2006. All Rights Reserved.

Best viewed with Internet Explorer 7.0 and above.